Girlbosses: ผู้หญิงถูกปีศาจบนหน้าจอ

มีการเยาะเย้ยแบบแผนไม่กี่แบบมากกว่า ‘girlboss’ ซึ่งเป็นคำที่ใช้เรียกผู้หญิงที่มุ่งเน้นการสร้างเสริมอำนาจให้กับตนเองโดยเสียค่าใช้จ่ายของผู้อื่น ลอร่า มาร์ตินกล่าวว่า จากรายการทีวีอย่าง Industry and Succession ของ HBO ไปจนถึงภาพยนตร์อย่าง I Care A Lot และ Don’t Look Up วัฒนธรรมสมัยนิยมกำลังเข้ามามีบทบาท...