ศิลปินที่วาดภาพด้วยเท้ามีรูปแบบสมองที่ไม่เหมือนใคร

นักประสาทวิทยาระบุว่า “แผนที่ทางประสาทสัมผัส” บางอย่างในสมองมีความละเอียดมากขึ้นเมื่อคนใช้เท้าเหมือนมือ ทอม เยนเดลล์สร้างภูมิทัศน์ที่มีสีสันน่าทึ่งด้วยดอกไม้สีม่วง สีเหลือง และสีขาวที่พุ่งออกมาจากผืนผ้าใบ แต่ไม่เหมือนศิลปินส่วนใหญ่ เยนเดลล์เกิดมาไม่มีแขน ดังนั้นเขาจึงวาดเท้า สำหรับ Yendell การวาดภาพด้วยนิ้วเท้าเป็นบรรทัดฐาน แต่สำหรับนักประสาทวิทยา งานอดิเรกทางศิลปะเป็นโอกาสที่จะเข้าใจว่าสมองสามารถปรับตัวให้เข้ากับประสบการณ์ทางกายภาพที่แตกต่างกันได้อย่างไร Harriet Dempsey-Jones นักวิจัยด้านดุษฏีบัณฑิตจาก University College London (UCL)...